De WOZ waarde opvragen van je eigen woning of bijvoorbeeld die van je buren is tegenwoordig heel eenvoudig. Weet jij echter wat deze WOZ waarde zegt? Of waarop deze gebaseerd is? In dit artikel lees je er meer over. De WOZ waarde speelt onder meer een belangrijke rol bij het bepalen van de belasting die je ieder jaar betaalt. Het geeft een indicatie van de waarde van je woning. Des te hoger de WOZ waarde van je woning is, des te meer belasting betaal je ook. De WOZ waarde is in de afgelopen jaren toegenomen voor veel woningen, door de stijgende huizenprijzen.

Soms wordt gedacht dat de taxatiewaarde van een woning overeenkomt met de WOZ waarde hiervan. Dat is echter niet correct! De WOZ waarde ligt vaak lager dan de taxatiewaarde.

Hetgeen de WOZ waarde over je woning vertelt

Hoewel de WOZ waarde in de meeste gevallen niet overeenkomt met de taxatiewaarde van je woning, is de WOZ waarde wel degelijk bepaald op basis van een taxatie. De WOZ waarde vertelt je hoeveel de woning op zou moeten brengen, wanneer deze op 1 januari van het voorgaande jaar zou zijn verkocht. Met de stijgende huizenprijzen uit de laatste jaren groeit de taxatiewaarde, maar blijft de WOZ waarde over het jaar heen gelijk. Pas bij het ingaan van het nieuwe jaar wordt de WOZ waarde bijgewerkt. Andersom zou het ook voor kunnen komen dat de taxatiewaarde van de woning veel sneller daalt bij een crisis op de huizenmarkt.

Voor de taxatie van een woning komt men vanzelfsprekend niet bij je binnen. De taxatie wordt bepaald op basis van de huizenprijzen, de leeftijd van de woning, enzovoorts. Je kunt een verslag van de taxatie opvragen bij je gemeente.

Bepalen van de WOZ waarde van je woning

Zoals reeds werd aangehaald, kun je de WOZ waarde van je woning eenvoudig online achterhalen. Er zijn verschillende websites waarop je deze informatie vindt. Het is echter leuk om te weten hoe men tot deze waarde komt! Men kijkt onder meer naar de kadastrale kaart, om te bepalen hoe groot het oppervlak is van het perceel dat je bezit. Ook wordt gekeken naar het formaat van de woning zelf. Des te groter de woning, des te hoger zal normaliter ook de WOZ waarde zijn. Er zit immers zowel waarde in de grond waarop de woning gebouwd is, als ook in de woning zelf.