Als woningeigenaar wil je bij voorkeur zo nauwkeurig mogelijk weten waar de grenzen van je perceel precies lopen. Goed op de hoogte zijn van deze informatie voorkomt eventuele problemen met buren en is ook van belang wanneer je bezwaar wilt maken tegen de gemeentelijke woonlasten. Verder speelt de kadastrale kaart een belangrijke rol wanneer iemand besluit om een perceel te gaan splitsen. Maar hoe werkt de kadastrale kaart eigenlijk precies?

De ligging van een perceel

De kadastrale kaart toont de globale ligging van een perceel. Je ziet op de kaart dus waar zich het betreffende perceel bevindt, ten opzichte van de omgeving. Uit de kaart blijkt welke bebouwing op een perceel te vinden is, maar je kunt er niet de exacte afmeting van het perceel of van de bebouwing uit afleiden. Wel kun je duidelijk zen waar zich de erfgrenzen bevinden. Dat laatste is voor allerlei zaken van belang.

Woning uitbouwen

Ga je een woning uitbouwen, dan loop je het risico dat de nieuwe bebouwing de erfgrens overschrijdt. Dat kan tot grote problemen leiden, dus is het zaak om in dergelijke gevallen de kadastrale kaart te raadplegen om te bekijken welke mogelijkheden je hebt binnen de grenzen van het perceel. Overigens kan het zijn dat nieuwbouw nog niet in de kadastrale kaart zichtbaar is, omdat er enige tijd overheen gaat voordat de gegevens zijn bijgewerkt.

Geen exacte grenzen

De kadastrale kaart geeft een globaal overzicht van de situatie weer. Je kunt er niet tot op de centimeter nauwkeurig uit afleiden waar de erfgrens exact ligt. Zijn er redenen om die exacte erfgrens te bepalen, dan is een grensreconstructie een mogelijkheid. Die moet speciaal worden aangevraagd en hiermee zijn kosten gemoeid. Een landmeter zal het betreffende perceel bezoeken en daar metingen verrichten.

Conflicten voorkomen of oplossen

Een grensreconstructie is met name van belang als er een conflict dreigt te ontstaan met een omwonende. Het zijn de bekende gevallen waarbij twee partijen uiteindelijk voor de rechter belanden omdat ze strijden over de precieze plaats van een schuur, schutting of boom. De eerste stap om in zo’n geval te zetten is op https://kadastralekaart.nl/ de exacte situatie op te vragen en eventueel via deze website aanvullende diensten af te nemen die duidelijkheid moeten verschaffen over de situatie op het perceel. Ook kan een WOZ-waarderapport worden aangevraagd, benodigd voor een bezwaarprocedure in het kader van de wet WOZ.