Stroom is belangrijk, we kunnen niet meer zonder. Maar dit houdt ook in dat stroomvoorziening alsmaar complexer wordt. We willen altijd stroom, op gelijk welk moment van de dag en in om het even welk seizoen, en dan nog liefst aan heel lage prijzen. Aan de andere kant worden er Europese normen opgelegd qua oorsprong van de energie. De taak van energieproducenten en -leveranciers wordt er daardoor niet makkelijker op. Ze moeten zeer inventief zijn om aan de eisen van de verbruiker te voldoen.

De zoektocht naar alternatieve stroom

Men spreekt over groene en grijze stroom. Stroom wordt heden ten dage al volop opgewekt door de wind en de zon. Hiermee zijn we al een heel eind op weg naar de alternatieve stroombronnen. Denk bijvoorbeeld ook aan biomassa. Hierbij worden bijvoorbeeld houtsnippers verbrand. De energie die daarbij vrijkomt wordt omgezet in stroom. Stadswarmte is dan weer water dat opgewarmd wordt bij bijvoorbeeld de verbranding van restafval of door warmte die vrijkomt in energiecentrales. Hiermee worden gezinswoningen en bedrijven verwarmd. De productie van dit soort warmte heeft als resultaat dat de vraag naar stroom minder stijgt.

Investeer jij mee in de toekomst?

Bepaal voor jezelf welk soort stroom voor jou het voordeligste is. Rijd je veel met de wagen en is een elektrische wagen een optie voor jou? Woon je in één van de steden waar stadswarmte al bestaat? Plaats je zelf zonnepanelen of investeer je mee in één van de collectieve zonneparken? Kies je voor gas in plaats van elektriciteit, en kies je in dat geval voor gas met CO2-compensatie? Het zijn allemaal vragen die verband houden met jouw gedrag rond stroomverbruik.

Draai de bladzijde om

De tijd dat we volop energie konden verbruiken, en dit op basis van kolen en hout van gekapte oerwouden, is totaal voorbij. Het tijdperk van de nieuwe energiebronnen is volop gestart. Belangrijk is dat we ons bewust worden van waar onze energie vandaan komt. We willen niet alleen nog wat overhouden voor de volgende generaties. We willen ook zoveel mogelijk alternatieve energie opwekken, zodat we de fossiele brandstoffen niet meer hoeven aan te boren.