Ben je al bekend met het grote financieel voordeel wat een bezwaar WOZ kan opleveren. Jaarlijks maken zowel particulieren als bedrijven bezwaar tegen de Waardering Onroerende Zaken, WOZ-waarde, die is vastgesteld door de gemeente. De waarde van elk pand wordt geschat met behulp van onder andere verkoopcijfers van andere panden in de buurt. Maar lang niet alle panden zijn met elkaar te vergelijken. Daardoor kan de geschatte waarde van jouw woning of bedrijfspand te hoog uitvallen. Dit heeft als gevolg dat ook de belastingen die hieraan gekoppeld zijn, hoger uitvallen dan eigenlijk zou moeten.

Hoge besparingen door een succesvol bezwaar WOZ

Bij een lagere WOZ-waarde, betaal je zowel als particulier en als ondernemer minder belasting. Huur je een huis, dan heb je bij een lagere WOZ-waarde vaak ook recht op een lagere huurprijs. Daarnaast zijn er voor ondernemers nog andere voordelen aan een juiste WOZ-waarde, omdat zij niet hun volledige pand meer kunnen afschrijven. De gemiddelde besparingen bij een toegekend bezwaar WOZ kunnen hoog oplopen, zo blijkt uit de cijfers van Bezwaarmaker. Zo besparen particulieren die via dit bureau bezwaar indienen gemiddeld €272,- per jaar. Voor ondernemers met een bedrijfspand wordt jaarlijks gemiddeld €358,- bespaard.

Grote voordelen na bezwaar WOZ bij erfkwesties

De bedragen die moeten worden betaald aan erfbelasting kunnen hoog oplopen. Ook hierbij wordt met de WOZ-waarde van een woning gerekend. Een lagere WOZ-waarde kan daardoor een voordeel opleveren van duizenden euro’s. Is er iemand uit uw naaste omgeving weggevallen waardoor u een huis heeft geërfd? Dan is het begrijpelijk dat u geen zin heeft om ook nog bezwaar tegen de WOZ-waarde aan te tekenen. Maar vermoed u een te hoge WOZ-waarde, dan is het wel slim toch dat bezwaar WOZ te maken. U kunt dit uitbesteden aan een gespecialiseerd bureau zoals Bezwaarmaker. Zo bent u er niet veel tijd aan kwijt, maar ervaart u wel het grote financiële voordeel bij het afdragen van de erfbelasting.

Wanneer moet er bezwaar WOZ worden gemaakt?

Bij het maken van bezwaar tegen de WOZ-waarde van een pand is het belangrijk dit op tijd te doen. Dat betekent dat het bezwaar binnen 6 weken na ontvangst van de beschikking moet worden ingediend. Elk jaar ontvangt u de beschikking waarin de nieuwe WOZ-waarde van uw pand wordt medegedeeld. De beschikking kan per post verstuurd worden, maar steeds meer mensen krijgen deze digitaal. Het is voor iedereen die in het bezit van een pand is, slim om na te gaan of de WOZ-waarde realistisch is. Komt deze bijvoorbeeld overeen met de prijzen waartegen vergelijkbare huizen zijn verkocht?

Bepalen of een bezwaar WOZ indienen slim is

Het kan soms lastig zijn om te bepalen of het in jouw situatie slim is om bezwaar in te dienen tegen de WOZ-waarde. Je bent er immers toch veel tijd aan kwijt. Een taxateur kan de waarde van jouw pand bepalen en daarmee dus ook de haalbaarheid van een bezwaar inschatten. Laat je je bezwaar indienen door Bezwaarmaker, een bureau wat gespecialiseerd is in bezwaar- en beroepsprocedures op het gebied van de Wet WOZ, dan maken zij deze inschatting voor je. Zo bespaar je tijd, geld en moeite.